Work flow extrusion

領料
Lãnh nguyên liệu
熔解工程
Công đọan nấu nhôm
PQC
壓鑄工程
Công đọan đúc ép
PQC
毛邊處理
Xử lý bavi
研磨工程
Công đọan mài
1- 確認要生產產品材質,
數量領料。 以顏色分別
xác nhận chất liệu
nguyên liệu và số
lượng lãnh liệu.
Phân biệt theo màu.
2- 領料要以先進先出。
按照標籤上的進貨日期。
Khi lãnh liệu cần
theo quy tắc nhập
trước xuất trước.
Dựa theo ngày
nhập trên tem nhãn.
新料100%
Nhôm thanh 100%
 

 
1- 取樣 檢驗成分。
德國SPECTROLAB
分光儀作材質檢驗
Kiểm tra thành phần nhôm : sử dụng máy phân tích SPECTROLAB của Đức
 

 
 
1- 壓鑄機生產
Máy đúc sản xuất sản phẩm
2- 模具 khuôn
 
 
 
 
 
1.現場成品抽檢檢查站
Nơi hiện trường boc
Kiểm tra thành phẩm
2. 檢查外觀
Kiểm tra ngọai quan
3. 檢查尺寸
Kiểm tra quy cách
 
1- 以產品要求必須處理毛邊。 處理方法:
+ 手工處理
+ 沖模。
Dựa theo sản phẩm yêu cầu cần xử lý bavi :
Phương pháp xử lý
Thủ công bằng tay
Máy dập
2- 抽檢。 Bóc kiểm
 
 
1- 以產品要求必須研磨拋光。
Theo sản phẩm yêu cầu cần mài máy. Hoặc đánh bóng
2- 抽檢。 Bóc kiểm
 
 
             
     PQC
包裝
ĐÓNG GÓI
Nhập kho  Thành phẩm
 
入成品倉庫
出貨
XUÂT HÀNG
1- 成品后抽樣送檢驗成
份德國SPECTROLAB
分光儀作材質
檢驗-確保使用材質
Kiểm tra thành phần
nhôm : sử dụng máy
phân tích SPECTROLAB
của Đức
7322-0949-10: 400PCS / thùng
7320-1806-10: 400PCS/ thùng
7322-1811-10: 400PCS/ thùng
7320-1851-10: 400PCS/ thùng
Đê xe kéo
800pcs/ balet
F7162-440 : 528pcs/ giỏ 1-成品檢查確保品質后進行入成品倉庫。等出貨 Sử dụng xe nâng để nâng hàng lên xe . Xe tải xuất hàng
 
 
 

Table Test Entry Process Flow Aluminum

 
 
 
Phân biệt
MEAN YOUNG
Uỷ thác công ty Liên Hòa
MEAN YOUNG
鋁錠待檢區
Nơi nhôm chờ kiểm tra
檢驗樣品 
Mẫu kiểm nghiệm
 
檢查單位 
Đơn vị kiểm tra
 
精測室
Phòng đo lường
台灣原料倉庫
Kho nguyên liệu Tai Wan
 
 
 
ADC12
 
鋁料
 
專用
ADC-12 nhôm chuyên dùng
1.進口材質証明 
Giấy chứng nhận nguyên liệu2.入庫單  Phiếu nhập kho (使用白色入庫單)
 (phiếu nhập kho màu trắng)
3.盤點進料數量
Kiểm số lượng nhập4.標示進料日期
Ghi rõ ngày nhập
進料檢查:
Kiểm tra nhôm nhập1.材質證明確認
Xác nhận chứng nhận nguyên liệu
 2.取據至越興檢驗成分.
 Lấy mẫu ủy thác bên ngoài kiểm nghiệm thành phần nguyên liệu
1.越興檢驗師
Nhân viên kiểm tra 2.德國SPECTROLAB   分光儀作材質檢驗Máy phân tích nước Đức3.提出材質成份分析檢查表
Đề xuất giấy phân tích thành phần nguyên liệu

1.材料成份判定OK
 2.檢查表存檔備查   (保存期限1年)Giấy kiểm nghiệm sẽ báo lưu 1năm3.入庫單
Phiếu nhập kho QC ký tên xác nhận
 4.判定NG,依鋁料
 NG處理流程處理
Phán định NG, dự theo lưu trình sử lý nhập nhôm NG
1.入庫單 Phiếu nhập kho
  (使用白色入庫單)
(Sử dụng phiếu nhập kho màu trắng)
 2.批量管理.標示批號
quản lý lô hàng sẽ viết số lô
 
 
擔當單位
Đơn vị đảm trách
 
生管組 
Tổ sinh quản
阿孟 Mr.Mạnh
品管課khoa kiểm phẩm 
進料檢驗組 -阿雲
Tổ kiểm tra nhôm nhập-Mr.Vân
 
品管課khoa kiểm phẩm 
進料檢驗組 -阿 雲
 
Tổ kiểm tra nhôm nhập-Mr.Vân
品管課khoa kiểm phẩm 
進料檢驗組 -阿 雲
Tổ kiểm tra nhôm nhập-Mr.Vân
生管組
Tổ sinh quản
阿孟 Mr.Mạnh
 
確認
Xác nhận
 
 
課 長
Khoa trưởng
 
課 長
Khoa trưởng
 
課 長
Khoa trưởng
 
承認
Duyệt
 
工場長xưởng trưởng
 
工場長xưởng trưởng
工場長xưởng trưởng
工場長xưởng trưởng
 
工場長xưởng trưởng